Bioresonantie

Wat betekent bioresonantie?

Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord ‘resonare’,  wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.”

 

Hoe werkt de behandeling met bioresonantie?

Bioresonantie therapie bekijkt de cellen en het weefsel in het lichaam. Deze cellen geven een bepaalde trilling af. Deze trillingen beïnvloeden elkaar ook, alsof ze met elkaar communiceren. Zo weten de cellen in het lichaam welke werkzaamheden ze uit moeten voeren om het lichaam gezond te houden. Zieke cellen hebben een andere elektromagnetische straling (trilling) dan gezonde cellen. Een verstoring in het elektromagnetische veld kan o.a. komen door computers, zendmasten, mobiele telefoons, horloges, medicatie, voeding, virussen, stress en trauma’s.

In de bioresonantie theorie gaat men er vanuit dat wanneer de energiestromen (trillingen) verstoord worden, er mentale of fysieke klachten kunnen ontstaan. De bioresonantie therapeut helpt de energiestromen van het lichaam te herstellen. Om het resultaat te optimaliseren zijn er meerdere sessies nodig.

De therapie wordt meestal als aangenaam ervaren.