Ontzuren/ontslakken en urine analyse

Ziek door verzuring

Heeft u er ooit bij stilgestaan dat de oorzaak van uw klachten kan liggen in het feit dat de zuur-base balans in uw lichaam verstoord is? De zuur base huishouding is zowel voor de natuur, als ook voor het menselijk lichaam uitermate belangrijk. Hij regelt vrijwel alles: de adem, de bloedsomloop, de vertering, de uitscheiding, de afweerkracht, de hormoonproductie en vele andere lichaamsfuncties. Bijna alle functies vinden alleen correct plaats wanneer een bepaalde pH waarde gegarandeerd wordt.

Er zijn veel factoren die een verstoring in het zuur-base evenwicht kunnen veroorzaken. Meestal is er sprake van een combinatie van factoren. De drie belangrijkste veroorzakers van verzuring zijn:

  1. voeding
  2. stress
  3. straling

Ons huidige voedingspatroon, stress, straling, en een gebrek of overmaat aan beweging verstoren de balans tussen zuren en basen in het lichaam. Ons lichaam raakt verzuurd en daarmee wordt de basis gelegd voor de zogenaamde welvaartsziekten (o.a. obesitas, hart- en vaatziekten, diabetes, auto-immuunziekten, bepaalde kankersoorten etc.)

Aan de hand van een urine analyse is vast te stellen of er sprake is van een verstoorde balans. Om het evenwicht te herstellen kunt u een natuurlijke remedie toepassen, te weten ontzuren / ontslakken.